Thuốc giảm đau trung ương (Morphin hay thuốc phiện)

Các thuốc này tác dụng ở hệ thần kinh trung ương thông qua các vị trí liên kết đặc hiệu … Đọc tiếp Thuốc giảm đau trung ương (Morphin hay thuốc phiện)