Phác đồ điều trị sốt rét mới nhất

Điều trị sớm, đúng và đủ liều.- Điều trị cắt cơn sốt kết hợp với chống lây lan (sốt rét do P.falciparum) và điều trị tiệt căn (sốt rét do P.vivax, P.ovale).-Các trường hợp sốt rét do P.falciparum không được dùng một thuốc sốt rét đơn thuần, phải điều trị thuốc sốt rét phối hợp … Đọc tiếp Phác đồ điều trị sốt rét mới nhất