Phác đồ điều trị sốt rét mới nhất

Điều trị sớm, đúng và đủ liều.- Điều trị cắt cơn sốt kết hợp với chống lây lan (sốt rét … Đọc tiếp Phác đồ điều trị sốt rét mới nhất