Bị bệnh táo bón nên ăn uống gì tốt nhất?

Táo bón là hiện tượng chậm ỉa, nhiều ngày mới đi một lần, ỉa ít, ỉa khó, phân rắn cứng. Số … Đọc tiếp Bị bệnh táo bón nên ăn uống gì tốt nhất?