Phác đồ chẩn đoán điều trị COVID – 19 của Trung Quốc phần Đông y

Phác đồ chẩn đoán và điều trị Bệnh COVID – 19 bản thứ 8 của Trung Quốc ban hành ngày 14-4-2021 (新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)). (Đến thời điểm ngày bắt đầu dịch văn bản 5/8/2021 là bản mới nhất). Văn bản gốc được đăng tải dạng PDF trên Website chính thức của Chính  Phủ Cộng Hòa Nhân Dân … Đọc tiếp Phác đồ chẩn đoán điều trị COVID – 19 của Trung Quốc phần Đông y