Chẩn đoán, điều trị sốt dengue và sốt xuất huyết dengue

I . Tiêu chuẩn chẩn đoán 1. Sốt xuất huyết Dengue a) Lâm sàng Sốt cao đột ngột, liên tục … Đọc tiếp Chẩn đoán, điều trị sốt dengue và sốt xuất huyết dengue