Đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim

CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG CÓ ST CHÊNH LÊN 1. GIỚI THIỆU 1.1. Tổ chức của Hội đồng và phân độ mức khuyến cáo ‒ Xuất phát từ tình hình bệnh tim mạch ở Việt Nam và nhu cầu thực tế trong thực hành, Ban Chấp … Đọc tiếp Đau thắt ngực không ổn định và nhồi máu cơ tim