Khám Dây thần kinh mặt (dây VII)

Nhắc lại giải phẫu Dây VII bao gồm các nhân: + Nhân vận động. + Nhân cảm giác (nhân bó đơn độc). + Nhân thực vật (nhân lệ tỵ, nhân bọt trên). Đường đi của dây VII: gồm có 3 đoạn + Đoạn trong sọ: từ rãnh hành – cầu dây VII thoát ra khỏi … Đọc tiếp Khám Dây thần kinh mặt (dây VII)