Khám Dây Thần kinh lưỡi – hầu (dây IX), dây Thần kinh phế vị (dây X)

Nhắc lại giải phẫu – chức năng Ngoài chức năng phân bố cảm giác cho 1/3 sau lưỡi của dây IX thì 2 dây này có nhiều nhiệm vụ giống nhau nên khi khám lâm sàng ta thường khám cả 2 dây này đồng thời. Chức năng vận động: cơ khít hầu, cơ trâm hầu, … Đọc tiếp Khám Dây Thần kinh lưỡi – hầu (dây IX), dây Thần kinh phế vị (dây X)