Phẫu thuật Cắt Amiđan

Hiện vẫn còn nhiều điều cần bàn cãi quanh phẫu thuật cắt amidan này, nhất là về mặt chỉ định phẫu thuật và các chi tiết trong cách thực hiện kỹ thuật. Lịch sử thủ thuật Cắt amiđan được mô tả lần đầu tiên tại Ấn Độ 1000 năm trước Công Nguyên. Thủ thuật trở … Đọc tiếp Phẫu thuật Cắt Amiđan