Quy tỳ thang

Thành phần: Bạch truật 30g Nhân sâm 15g Phục thần 30g Mộc hương 15g Hoàng kỳ 30g Cam thảo Trích … Đọc tiếp Quy tỳ thang