Tên khoa học: Scrophularia kakudensis Franch. Họ khoa học: Họ Hoa Mõm Chó (Scrophulariaceae). Tên khác: Trùng đài, huyền đài, hắc sâm,…