Thuốc chống viêm không steroid dùng liều thấp như thuốc giảm đau

Acid mefenamic Ponstyl ® (Parke. Davis) Liều dùng: người lớn 750 – 1500 mg/ngày chia 3 lần. Tránh dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi. Fenoprofen Nalgésic (Lilly) Liều dùng: người lớn 300 – 900 mg/ngày chia 3 lần. Tránh dùng cho trẻ em dưới 15 tuổi. Ibuprofen (viên nén 200mg) Advil ® (Whitehall) Algifène … Đọc tiếp Thuốc chống viêm không steroid dùng liều thấp như thuốc giảm đau