Thủ thuật chọc dịch màng bụng

Chọc hút và phân tích các chất dịch màng bụng rất hữu ích trong việc đánh giá bệnh nhân cổ … Đọc tiếp Thủ thuật chọc dịch màng bụng