X

Danh mục: Lý luận Đông y

Những kiến thức kinh điển về chữa trị bệnh dạ dày trong đông y

TRỪ ĐÔNG TÊ NÓI: "Phàm trị bệnh khí của vị (dạ dày) thực, nên dùng…

Đông y chữa Các bệnh hệ thận tiết niệu

NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ SINH BỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA Các bệnh về hệ sinh…

Các bệnh hệ tuần hoàn – tim mạch trong đông y

NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ SINH BỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA Các bệnh thuộc hệ tuần…

Các bệnh hệ hô hấp trong y học cổ truyền

NGUYÊN NHÂN CƠ CHẾ SINH BỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA Các bệnh thuộc hệ hô…

Lục bệnh truyền biến trong y học cổ truyền

Then chốt của lục bệnh truyền biến là quyết định ở 3 mặt. Cảm thụ…

Bệnh thương hàn – triệu chứng của lục kinh và phương pháp điều trị

Bệnh thương hàn trong y học cổ truyền triệu chứng của lục kinh và phương…

Bệnh Quyết âm kinh (can – tâm bào) trong y học cổ truyền

Quyết âm là giai đoạn cuối cùng của tam âm bệnh Tà xâm nhập, quyết…

Bệnh Thiếu âm kinh (tâm – thận)

Thiếu âm là một trong tam âm bệnh chủ yếu là dương khí ở tâm…

Bệnh Thái âm kinh (Tỳ, phế) trong đông y

Bệnh thái âm tuy với bệnh dương minh cùng là lý chứng nhưng về tính…

Chứng dương minh kinh (vị đại tràng) trong y học cổ truyền

Dương minh vị là giai đoạn cuôl cùng của tam dương, dương sinh chứng đã…

Bệnh Thiếu dương kinh (đởm, tam tiêu)

Thiếu dương bán biểu bán lý (nửa trong, nửa ngoài) bệnh phát vào thời kỳ…

Bệnh Thái dương kinh (bàng quang, tiểu trường)

Thái dương kinh chứng Thái dương chủ biểu, ngoại tà xâm nhập vào thân thể…

Phủ kỳ hằng trong y học cổ truyền

Kỳ tức là khác, Hằng tức là thường, phủ kỳ hằng tức là một loại…

Ngũ tạng trong y học cổ truyền

Ngũ tạng bao gồm tâm, can, tỳ, phế, thận, năm tạng này đều có công dụng…

Lục phủ trong học thuyết tạng tượng y học cổ truyền

Đỏm, vị, đại trường, tiểu trường, bàng quang, tam tiêu gọi là lục phủ. Công…