Đông y chữa bệnh Cảm mạo và cúm

Cảm mạo và cúm xuất hiện bốn mùa, hay gặp nhất về mùa đông vì hàn tà nhiều và chính khí kém, cúm hay phát thành dịch. Phong hàn gây ra cảm mạo, phong nhiệt gây ra cúm. Phong hàn và phong nhiệt xâm phạm vào phần da, phế làm công năng tuyên giáng của … Đọc tiếp Đông y chữa bệnh Cảm mạo và cúm