Chứng Đau vị quản trong Đông y và điều trị

“Đau vị quản” tục gọi là “can vị khí thống”, hoặc “tâm thống”, chỗ đau chủ yếu là ở bụng … Đọc tiếp Chứng Đau vị quản trong Đông y và điều trị