Chứng Đau vị quản trong Đông y và điều trị

“Đau vị quản” tục gọi là “can vị khí thống”, hoặc “tâm thống”, chỗ đau chủ yếu là ở bụng trên gần chỗ mỏ ác nhưng không thể bàn chung với chứng đau tim được. NGUYÊN NHÂN Thất tình uất kết Vì thất tình như lo buồn nghĩ ngợi, giận dữ quá mức, thường dễ … Đọc tiếp Chứng Đau vị quản trong Đông y và điều trị