Cách chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết

Trong suốt giai đoạn có sốt đặc biệt từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của sốt, cần theo dõi … Đọc tiếp Cách chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết