Xử trí sốc phản vệ

Nguyên tắc xử trí sốc phản vệ Khẩn cấp, tại chỗ và dùng ngay adrenalin  Phải dụng ngay adrenalin càng … Đọc tiếp Xử trí sốc phản vệ