Sốc phản vệ là gì

Mục lục1 1. Sốc phản vệ là gì2 2. Cơ chế và nguyên nhân gây sốc phản vệ 3 3. Đặc điểm lâm sàng của sốc phản vệ 4 4. Chẩn đoán sốc phản vệ 5 5. Điều trị sốc phản vệ 6 6. Những biện pháp hạn chế dị ứng thuốc và Sốc phản vệ 6.1 Xem tiếp 1. … Đọc tiếp Sốc phản vệ là gì