Phác đồ điều trị Lao phổi và lao ngoài phổi

Mục lụcPHÁC ĐỒ I: 2S (E)RHZ/6HE.PHÁC ĐỒ II: 2SRHZE/1RHZE/5R3H3E3PHÁC ĐỒ III: 2HRZE/4HR hoặc 2HRZ/4HRĐIỀU TRỊ LAO CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP … Đọc tiếp Phác đồ điều trị Lao phổi và lao ngoài phổi