Triệu chứng Xơ gan cổ trướng và điều trị

I- Đại cương: Bình thường khoang màng bụng giữa lá thành và lá tạng là một khoang ảo không có nước, nếu có chăng chỉ là một ít chất nhầy bôi trơn không đáng kể. Khi giữa lá thành lá tạng của màng bụng xuất hiện một lượng dịch (ít hoặc nhiều) gọi là tràn … Đọc tiếp Triệu chứng Xơ gan cổ trướng và điều trị