Loét dạ dày tá tràng trong Y học cổ truyền

Mục lục1 1. Cơ chế bệnh sinh2 2. Nguyên nhân gây bệnh:2.1 Nguyên nhân do ăn uống:2.2 Do tiên thiên bất túc (tương đương với yếu tố gia đình của YHHĐ) có hai loại3 3. Phân thể loại bệnh theo y học cổ truyền:3.1 Thể can khí phạm vị:3.2 Thể tỳ vị hư hàn: 1. … Đọc tiếp Loét dạ dày tá tràng trong Y học cổ truyền