Thiếu máu ở bệnh thận mạn

Mục lục 1. ĐẠI CƯƠNG2. CƠ CHẾ CỦA THIẾU MÁU Ở NGƯỜI BỆNH BỆNH THẬN MẠN3. CHẨN ĐOÁN4. ĐIỀU TRỊ5. KẾT … Đọc tiếp Thiếu máu ở bệnh thận mạn