Triệu chứng và điều trị đau thần kinh tọa

I.  LÂM SÀNG Triệu chứng chủ quan: Đau thắt lưng : Khoảng 95% BN đau thần kinh tọa có biểu … Đọc tiếp Triệu chứng và điều trị đau thần kinh tọa