Phác đồ điều trị động kinh

Mục lục1 Định nghĩa.2 Phân loại.3 Quá trình tiến triển.4 Điều trị.4.1 * Nguyên tắc:4.2 * Xử trí: Định nghĩa. + Trạng thái động kinh là trạng thái trong đó các cơn động kinh xuất hiện liên tiếp liền nhau mà trong giai đoạn giữa các cơn vẫn tồn tại các triệu chứng thần kinh … Đọc tiếp Phác đồ điều trị động kinh