Điều trị động kinh

Mục lục1 Nguyên tắc sử dụng thuốc động kinh:2 Chỉ định điều trị động kinh:3 Chọn thuốc kháng động kinh:4 Đơn trị liệu:5 Theo dõi nồng độ thuốc trong máu:6 Đơn trị liệu và đa trị liệu7 Ngừng điều trị thuốc:8 Một số thuốc điều trị động kinh:9 Điều trị phẫu thuật Nguyên tắc sử … Đọc tiếp Điều trị động kinh