Điện thế kích thích vận động (mEP)

Mục lục1 Điện thế kích thích vận động (motoric evoked potential = mEP)1.1 1. Đại cương1.2 2. Quy trình kỹ thuật1.3 3. Các giá trị bình thường của MEP1.4 4. Các chỉ định ứng dụng Điện thế kích thích vận động (motoric evoked potential = mEP) 1. Đại cương 1.1. Kích thích – Trước kỷ … Đọc tiếp Điện thế kích thích vận động (mEP)