Nhược cơ – Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Mục lục1 ĐẠI CƯƠNG1.1 Lịch sử1.2 Dịch tễ1.3 Phân loại2 BỆNH CĂN, BỆNH SINH2.1 Bệnh căn2.2 Bệnh sinh3 LÂM SÀNG3.1 Đặc điểm lâm sàng chung4 CẬN LÂM SÀNG4.1 Kháng thể kháng thụ cảm thể acetylcholin4.2 Nghiên cứu điện cơ4.3 Nghiên cứu miễn dịch tế bào4.4 Tuyến ức và bệnh nhược cơ5 CHẨN ĐOÁN5.1 Chẩn đoán … Đọc tiếp Nhược cơ – Triệu chứng, chẩn đoán và điều trị