Bệnh Tai biến mạch máu não

Mục lục1 Những đặc điểm chính về giải phẫu và sinh lý tuần hoàn não.2 Phân loại bệnh mạch máu não.3 Đặc điểm dịch tễ tai biến mạch máu não.4 Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ trong bệnh tai biến mạch máu não.4.1 Nguyên nhân của tai biến mạch máu não:4.2 Tuổi, giới và các yếu tố … Đọc tiếp Bệnh Tai biến mạch máu não