Một đôi vợ chồng được coi là vô sinh, nếu sau một năm quan hệ tình dục tuy không sử…