1. Đại cương Sa sinh dục còn gọi là sa tử cung, nhưng gọi sa sinh dục thì đúng hơn,…