Bệnh Suy tuyến giáp bẩm sinh tiên phát

Mục lụcI. ĐẠI CƯƠNGII. PHÂN LOẠI SUY GIÁP BẨM SINH THEO BỆNH NGUYÊNIII. CHẨN ĐOÁNIV. ĐIỀU TRỊV. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN … Đọc tiếp Bệnh Suy tuyến giáp bẩm sinh tiên phát