Vật lý trị liệu liệt mặt (Dây thần kinh số 7)

I. ĐẠI CƯƠNG Dây thần kinh số 7 là dây thần kinh vận động cơ mặt. Dây thần kinh số 7 bắt đầu từ một nhân thần kinh ở cầu não, đi qua rãnh hành, cầu não, chui qua xương đá, lỗ trâm chũm và phân bố thần kinh cho các cơ mặt. Vì vậy … Đọc tiếp Vật lý trị liệu liệt mặt (Dây thần kinh số 7)