Triệu chứng và chụp cắt lớp (CTscan) chấn thương sọ não

Những tổn thương sau chấn thương sọ não là những thương tổn phối hợp, biểu hiện lâm sàng rất phức … Đọc tiếp Triệu chứng và chụp cắt lớp (CTscan) chấn thương sọ não