Triệu chứng và chụp cắt lớp (CTscan) chấn thương sọ não

Những tổn thương sau chấn thương sọ não là những thương tổn phối hợp, biểu hiện lâm sàng rất phức tạp, nên chẩn đoán gặp nhiều khó khăn. Việc chẩn đoán chủ yếu căn cứ vào các diễn biến của các triệu chứng, vì vậy việc theo dõi sát bệnh nhân, phát hiện những triệu … Đọc tiếp Triệu chứng và chụp cắt lớp (CTscan) chấn thương sọ não