Chăm sóc sau mổ tại phòng hồi tỉnh

Giai đoạn hồi tỉnh ngay sau mổ có thể nói là giai đoạn cực kỳ nguy cơ đối với bệnh … Đọc tiếp Chăm sóc sau mổ tại phòng hồi tỉnh