Điều trị Áp xe phổi

ĐẠI CƯƠNG Là hiện tượng nung mủ ở nhu mô phổi, không do lao, để lại một hay nhiều hang … Đọc tiếp Điều trị Áp xe phổi