Cơn hen phế quản nặng ở người lớn

Định nghĩa Cơn hen nặng là tình trạng nặng lên của các triệu chứng hen như khó thở, nặng ngực, thở rít với lưu lượng đỉnh giảm dưới 60% giá trị lý thuyết (GINA, 2006). Chẩn đoán Chẩn đoán xác định cơn hen phế quản Hen phế quản được đặc trưng bởi các cơn khó … Đọc tiếp Cơn hen phế quản nặng ở người lớn