Chẩn đoán và xử trí viêm phổi không đáp ứng điều trị

Đại cương Viêm phổi không đáp ứng điều trị bao gồm những trường hợp viêm phổi được điều trị kháng sinh nhưng có đáp ứng chậm hoặc không có đáp ứng với điều trị. Trước khi khẳng định viêm phổi không đáp ứng điều trị cần lưu ý những yếu tố làm viêm phổi tiến triển chậm … Đọc tiếp Chẩn đoán và xử trí viêm phổi không đáp ứng điều trị