Chẩn đoán và xử trí trạng thái động kinh

ĐẠI CƯƠNG Là trạng thái trong đó các cơn động kinh xuất hiện liên tiếp liền nhau mà trong giai đoạn giữa các cơn vẫn tồn tại các triệu chứng thần kinh và/hoặc rối loạn ý thức; hoặc một cơn động kinh kéo dài quá lâu gây nên một bệnh cảnh lâm sàng nặng nề. … Đọc tiếp Chẩn đoán và xử trí trạng thái động kinh