Cấp cứu ban đầu sốc chấn thương ở người lớn

Sốc là một tình trạng giảm tưới máu tổ chức, với nhiều hiện lâm sàng như rối loạn huyết động và suy tạng. Ở cấp độ tế bào, sốc là hậu quả của thiếu hụt chuyển hóa cơ bản, đặc biệt là oxy dẫn tới chuyển hóa yếm khí. Trong chấn thương, mất máu là … Đọc tiếp Cấp cứu ban đầu sốc chấn thương ở người lớn