Quy tỳ thang Thành phần: Bạch truật        12g         Nhân sâm                12g Phục thần         12g         Mộc hương               6g Hoàng kỳ         12g        …

Bổ trung ích khí thang Thành phần: Hoàng kỳ             12g                  Cam thảo           6g Đẳng sâm             12g                  Trần bì              4g Đương…