Chứng Đởm khí hư là chỉ Đởm khí hư có những chứng hậu chủ yếu như Đảm khiếp, kinh hãi;…

Chứng hậu Tỳ Thận dương hư tức là chứng hậu phức hợp giữa Tỳ dương bất túc và Thận dương…

Chứng Can Thận Âm hư là do Thận âm bất túc dẫn đến Can âm bất túc; hoặc Can âm…

Chứng Can Tỳ bất điều còn gọi là chứng Can Tỳ bất hoà, nguyên nhân do Can uất khí trệ,…

Khái niệm Tâm với Thận trong tình huống bình thường, chủ yếu là có mối quan hệ trên và dưới…

Chứng Tâm Tỳ đều hư là tên gọi chung chỉ những chứng trạng do Tâm huyết hao tổn, Tý khí…

Chứng Thận khí hư là tên gọi chung cho nguyên khí trong Thận hư suy nên xuất hiện các chứng…

Thận dương hư còn gọi là Mệnh môn hoả suy, tên gọi chung cho những biểu hiện lâm sàng nguyên…

Chứng Thận âm hư là tên gọi chung cho một loạt chứng trạng do âm dịch của tạng Thận khuy…

Chứng Phế khí suy tuyệt là gọi tóm tắt cho công năng của tạng Phế biểu hiện suy kiệt, không làm chủ khí…

Chứng Phế âm hư là tên gọi tóm tắt cho những biểu hiện lâm sàng do tân dịch bị tiêu hao, Phế mất…

Chứng Phế khí hư là tên gọi tóm tắt cho những biểu hiện lâm sàng do công năng của tạng Phế giảm…

Tỳ dương hư còn có các tên gọi như Tỳ dương bất túc, Tỳ dương không mạnh, Trung dương không mạnh. Vì…

Khái niệm Tỳ có âm khí, dương khí. Dương khí của Tỳ tức Tỳ khí, Tỳ dương, mà Âm khí của Tỳ tức là…

Chứng Tỳ không thống huyết là chỉ Tỳ khí hư, Trung khí hạ hãm mà không nhiếp huyết, hoặc do Tỳ dương hư nhiếp huyết,…

Tỳ ở Trung tiêu, Tỳ khí còn gọi là Trung khí. Chứng Tỳ khí hạ hãm cũng gọi là chứng Khí hư hạ hãm, chứng…

Tỳ khí hư còn gọi là Tỳ khí bất túc, Trung khí bất túc. Chứng Tỳ khí hư là không vận chuyển mạnh và…

Chứng Can khí uất kết là tên gọi chung cho những chứng trạng tạng Can vì tình chí không thư…

Chứng Can âm hư là một nhóm chứng trạng do âm huyết của Can bất túc, mất sự nhu nhuận,…

Chứng Can huyết hư là tên gọi khái quát cho những chứng trạng là do Can huyết bất túc gân…

Chứng Tâm huyết hư là chỉ chứng bệnh gây nên Tâm huyết bất túc biểu hiện là: Tâm thần không…