Bệnh tiểu đường nguy hiểm nhưng có những người bệnh nhiều năm  không hề hay biết, các biểu hiện dưới…

Bệnh thấp khớp là bệnh gây ảnh hưởng đến các khớp xương. Bệnh này gây đau, sưng và cứng khớp.…