I-   Mục đích : Hỗ trợ đắc lực cho chẩn đoán bệnh gan mật mà bằng phương pháp khám lâm…

A. Chẩn đoán siêu âm tụy: 1. Tư thế: Bệnh nhân thường nằm ngửa hoặc có thể đứng để đại…