Những chấn thương sọ gây ra tổn thương ở não hoặc trực tiếp do gãy vỡ xương sọ, hoặc bởi…

Định nghĩa Tổn thương những nơron (tế bào thần kinh) vận động trung ương thể hiện bởi những rối loạn…

NHỮNG DẤU HIỆU TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ Nhức đầu: toàn bộ hay khu trú, đôi khi có đau cột sống…

Định nghĩa: bệnh có đặc điểm là viêm cấp tính hoặc mạn tính các màng não (viêm màng não), hoặc…

Triệu chứng Co cứng cơ ngoài ý muốn và cách quãng xảy ra ở những cơ bám da (cơ nét…

Tên khác: tam nhiễm sắc thể 21, Lang-don Down. Căn nguyên: bất thường về nhiễm sắc thể (tỷ lệ mắc…

Tên khác: hội chứng Déjerine-Thomas. Định nghĩa: typ mất điều hoà vận động tiểu não, căn nguyên chưa rõ, thường…

Đau là một cảm giác khó chịu hoặc do kích thích các tận cùng thần kinh ở các tạng hay…

Định nghĩa: liệt nửa thân là liệt hai chi dưới. Định khu và căn nguyên TỔN THƯƠNG NƠRON VẬN ĐỘNG…

Định nghĩa Liệt nửa người là liệt một nửa cơ thể. Căn nguyên Nguyên nhân mạch máu:liệt nửa người đột…

Định nghĩa: hội chứng tiểu não là hội chứng có mất điều hoà vận động tiểu não, run lúc làm…

Mô thần kinh bao gồm ba thành phần cơ bản: Nơron: là các tế bào thần kinh và cầc sợi…