1. Đại cương Sa sinh dục còn gọi là sa tử cung, nhưng gọi sa sinh dục thì đúng hơn,…

Mục tiêu học tập Phân biệt được rong kinh và rong huyết Trình bày được các nguyên nhân rong kinh…