ĐẠI CƯƠNG Béo phì ở trẻ em có ý nghĩa sức khoẻ cộng đồng vì nó liên quan đến sức…

I. ĐẠI CƯƠNG Đặc điểm Sự phát triển bất thường của đường dẫn khí dưới với đặc điểm tăng chứa…

I. ĐẠI CƯƠNG Sỏi niệu ít gặp ở trẻ em (khoảng 1-0.9/1.000 ca). Nam/Nữ: 2/1, tuổi thường gặp 3-9 tuổi…

Trong tất cả ung thư ở trẻ em, u não đứng thứ hai chỉ sau bệnh leukemia với tần suất…

U tân sinh phát triển từ trong lòng hoặc chèn ép từ ngoài vào ống sống gây chèn ép tủy sống,…