Một đôi vợ chồng được coi là vô sinh, nếu sau một năm quan hệ tình dục tuy không sử…

Ở những đối tượng dưới 50 tuổi, ung thư tinh hoàn là nguyên nhân đứng hàng thứ 2 gây ra…